Home
Journalistieke media West-Friesland

Voor regionale dag- en weekbladen:  eenmalig of tijdelijk inzetbaar (als vervanging) voor het houden van interviews en verslaglegging in West-Friesland. Er is veel ervaring in het interviewen van ondernemers over hun bedrijfsvoering voor weekbladen. De teksten zijn duidelijk in taal en opbouw en doen recht aan de geïnterviewde. Ook het ter plekke fotograferen is mogelijk. Daarnaast behoort het laten redigeren van krantenberichten tot de mogelijkheden.


Hoe gaat het in zijn werk:

U geeft telefonisch /per mail het adres door plus alle relevante informatie en de deadline. Wat betreft de redactie: teksten kunnen per mail gestuurd worden en worden binnen 24 uur nagekeken.


 Voor nadere informatie:      <contact>

Privacy statement Tekstbureau-JdeVries